Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и информационни системи:

 • Доставка
 • Инсталиране
 • Поддържане
 • Обучение

Oдит, проектиране, изграждане и поддръжка на системи за сигурност:

 • Контрол на периметър:
 • Видео наблюдение (охранително и индустриално):
 • Контрол на достъпа, работно време и контрол на присъствието;
 • Контрол на местоположението на скъпи преносими инструменти и екипировка
 • Обезопасяване на производствени зони, машини и съоръжения;
 • Сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи;

Индустриално и офисно LED осветление

Проектиране, оценка на периода на изкупуване, изграждане и поддръжка на индустриално и офисно LED осветление с удължена гаранция – 7 години

Повече информация

Доставка и изграждане на системи за индустриален мониторинг

Събиране и обработка на индустриални данни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства

Индивидуални решения и обслужване на място на производствената площадка

 • Посещение на инженери и търговски представители;
 • Предоставяне на мостри и тест на решенията в реални условия;
 • Възможност за конфигуриране на реални сценарии по заявка на територията на демонстрационна зала „ИСС”

Управление на риска

Оценка на риска в индустриалната среда , доставка на защитно работно облекло и индивидуални предпазни средства.Екипът на ИСС ЕООД е съставен от експерти и проектанти с пълна проектантска правоспособност, които имат богат практически опит при изпълнение на задачи на територията на ключови за страната обекти на критичната инфраструктура.

Уеб дизайн

Цялостно елегантно изпълнение на Вашето представяне в социалните мрежи и интернет – стилни уеб сайтове, изпълнени от дизайнери със съвременна визия. Изцяло съвместими с всички изисквания за естетична визуализация на различни устройства.

ERP системи за управление на бизнеса

 • Решение за стройна организация на бизнес процесите
 • Пълна оптимизация на производството и логистиката
 • Разширен модул за управление връзките с контрагентите
 • Пълна прозрачност и отчетност; организация на персонала
 • Извършване на търговски и счетоводни процеси