ИСС ЕООД разполага с квалифицирани консултанти и системни анализатори в областта на изграждането, развиването и осигуряване на непрекъсната работоспособност на индустриалната IT инфраструктура.

it-consulting

Специфичната експертиза на ИСС ЕООД се свързва с решаването на следните характерни проблеми и задачи:

  • Свързване, двупосочен обмен на данни и обединяване на информацията от индустриалните подсистеми и подсистемите за административно управление
  • Събиране на оперативни данни от производството и „представянето” им във вид удобен  за анализ от мениджърите
  • Проектиране, доставка и изграждане на безжични индустриални мрежи,в т.ч. мрежи с отдалечен мобилен достъп, до зони, съоръжения и площадки, отдалечени на значими разстояния от основната производствена площадка
  • Поддръжка на място на компютри, периферни устройства и мрежово оборудване, предоставяне на оборотно оборудване при необходимост от дългосрочен ремонт
  • Конфигуриране и поддръжка на мобилен достъп до информационните ресурси
  • Одит на информационната сигурност и изготвяне на мерки за осигуряване на надеждна защита на критичните данни и приложения.
  • Компютърни шкафове, комуникационни табла, активно и пасивно мрежово оборудване
as-it-industrial-age-ends-humanist-era-begins

Имате въпроси?

Пишете ни и заедно ще подберем най-добрата комплексна услуга за нуждите на Вашия бизнес!

Изпрати