Управление на ИТ проекти до постигане на измерим резултат.

  • Консултации
  • Управеление
  • Поддържане
  • Обучение

Управление на риска при реализация на ИТ проекти.

  • Посещение на консултант на място или онлайн
  • Предоставяне на анализ на риска
  • Възможност за оптимизиране на процесите

Проектиране и внедряване на IoT-базирани решения

  • Управление на бизнес процеси,
  • Мониторинг и превенция на специфични бизнес-рискове  с
  • Използване на технологии за анализ на съдържание и елементи на изкуствен интелект.